In de Nederlandse grondwet Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod staat:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dit geldt zeker ook voor de LHBTI+ gemeenschap in Nderland.
Helaas krijgen we nog steeds te maken met situaties waaring men zich gedscrimineerd voelt, bedeigd wordt of in het ergste geval mishandeld wordt.

Hieronder een aantal instanties in Nederland tot wie men zich kan wenden voor hulp, aangiftes en voorlichting bij discriminatie of erger.

Roze in blauw

Roze in Blauw is het politienetwerk voor LHBTI-gemeenschap.

Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie.
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd
aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunnen daar melding doen.
Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken?
Bel dan met 088-1691234, dit nummer wordt dag en nacht beantwoord.
Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl.
U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus.

Website : Roze in Blauw

Slachtofferwijzer

Ook mensen die deel uitmaken van de LHBTI-gemeenschap en om deze reden ongelijk behandeld worden, hebben te maken met discriminatie. In dit geval is de discriminatiegrond iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Wanneer je om deze reden minderwaardig behandeld wordt, kan je hiervan melding doen bij Roze in Blauw. Dit is een landelijk netwerk van de politie, met een meldpunt voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI).

Voor informatie en lotgenotencontact kan je ook terecht bij, onder andere, Transvisie en Transgendernetwerk.

Website : Slachtofferwijzer.nl

Art.1

Art.1 NHN zet zich in vóór gelijke behandeling en tégen discriminatie.
Alle inwoners en organisaties van Noord-Holland Noord kunnen bij ons terecht
voor onder­steuning bij discriminatie ervaringen, informatievragen,
voorlichtingen, projecten en onderzoek.

Website: Art.1

 

Rijksoverheid.

Wanneer u zich gediscrimineerd voelt, kunt u dit melden of doe aangifte.
U kunt ook eerst advies vragen, bijvoorbeeld bij een antidiscriminatiebureau….

Website: Rijksoverheid

Discriminatie.nl

discriminatie.nl is dé landelijke plek voor het melden van discriminatie.
natuurlijk kun je hier ook terecht met vragen, en voor advies en algemene informatie.
Deze website wijst je de weg, zodat je in een paar stappen op de juiste plaats bent om melding van discriminatie te maken.

Website: Discriminatie.nl

Centrum Seksueel Geweld

Iedereen kan te maken krijgen met seksueel geweld, ongeacht leeftijd, genderidentiteit of seksuele voorkeur.
Het Centrum Seksueel Geweld is er ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse en queer-personen!

Zij bieden professionele hulp aan iedereen die kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Heb je direct hulp nodig, twijfel je of zit je met vragen? Dan kun je altijd gratis met hun bellen of chatten. Ze zijn 24/7 telefonisch bereikbaar.

Website: Centrum Seksueel Geweld

Mensen met voldoende inkomen voelen zich veilig, kunnen groeien als persoon en deelnemen aan de maatschappij. Daarom zorgt stichting GenderTalent samen met haar partners ervoor dat trans personen volwaardig lid kunnen zijn van het werkzame leven. GenderTalent biedt onder andere jobcoaching voor werkzoekenden en training voor werkgevers, specifiek gericht op transgenders. Deze diensten zijn ontwikkeld in samenwerking met de transgender-community, belangenverenigingen, gemeenten en universiteiten (Universiteit van Maastricht en Universiteit voor Humanistiek).

“Gendertalent is een sociaal bedrijf. Ons bedrijf wordt gedreven door transgenders. We investeren onze winst in ons buddy project en in relevante onderzoeken om meer gegevens te verzamelen over transgenders over de hele wereld.

Stichting Gendertalent biedt allerlei op maat gemaakte coaching, training en bemiddeling diensten aan. Deze diensten zijn gericht op het verlagen van de impact op het dagelijks leven als gevolg van transitie met betrekking tot coming-out, verandering van baan of verlies als gevolg van transitie en verlies van productiviteit als gevolg van gezondheidskwesties

We hebben een uitgebreid netwerk opgebouwd in het sociale domein van de gezondheidszorg, bedrijven en LHBTIQ-organisaties.

Al onze professionals zijn bekend met de arbeidsmarktvraagstukken van transgenders. We hebben allemaal een achtergrond als transgender, maar ook als familie. Onze professionals zijn allemaal hoog opgeleid (minimale universiteitsgraad) en hebben hun opleiding uitgebreid met aanbevolen coaching en/of mediation opleidingen. Een open, transparant, ondernemend, holistisch en spiritueel wereldbeeld verbindt ons team.

Website : Stichting Gendertalent

Hulp en opvang prostitutie en mensenhandel.
Shop is het expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. Shop verbetert de positie van (ex)sekswerkers en slachtoffers mensenhandel door het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp.
Het kenniscentrum van Shop houdt actuele ontwikkelingen bij, verricht onderzoek naar prostitutie gerelateerde onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
‘Transgenders’ is een verzamelnaam voor travestieten, transgenderisten en transseksuelen. In de prostitutie gaat het bij ‘travestieten’ vooral om mannen die zich in vrouwenkleren aan klanten presenteren. ‘Transgenderisten’ hebben (nog) geen geslachtsaanpassende behandeling gehad. Man-naar-vrouw ‘transseksuelen’ hebben dat wel of zij zijn ermee bezig. Bij Shop maakt het niet uit wat voor transgender je bent of wilt zijn. In de prostitutie komt het volgens ons vooral op ‘bewust werken’ aan. Weten waar je mee bezig bent en waar je grenzen liggen. In de visie van Shop kunnen transgenders best wat extra aandacht gebruiken bij het werken in de prostitutie.
Voor de Nederlandse wetgeving ben je man of vrouw. Er bestaat geen mogelijkheid van een derde sekse. Voor transgenders die in de prostitutie werken, levert deze tweedeling naast extra mogelijkheden ook beperkingen op. Bij Shop kunnen we je adviseren hoe je hiermee kan omgaan. Of anders kunnen we je verder op weg helpen. We zijn bekend met de verschillende situaties en praktijken waarin trans-genders in de prostitutie aan het werk zijn.
SHOP vraagt aandacht voor criminele uitbuiting door middel van de website boefje.nu Er wordt op social media, door het uitdelen van mondkapjes op straat, bij scholen en in buurthuizen en door speciaal voor deze campagne gecreëerde boomerangkaarten aandacht gevraagd voor criminele uitbuiting bij jongeren.

Website: Shop