XY over de mannelijke identiteit / Elisabeth Badinter.
Uitgeverij Contact, 1993, 277 blz.

De schrijfster, psychologe/filosofe, publiceerde eerder over moederinstinct (‘De mythe van de moederliefde’, a.i. 89-13-016-2) en man/vrouw relaties (‘De een is de ander’, a.i. 90-20-073-X). In dit boek richt ze zich op de mannelijke identiteit. Kenmerkend voor de mannelijke identiteitsontwikkeling is het feit dat het losmakingsproces van de moeder een grote plaats inneemt. De ontwikkeling van de vrouwelijke identiteit verloopt in dit opzicht gelijkmatiger. Veel mannen lossen dit probleem op door hetzij hun mannelijke, hetzij hun vrouwelijke kant te ontkennen (bijv. de ‘macho’). De schrijfster ziet de man vooral als mens die zich bewust is van het proces dat hij heeft doorgemaakt om man te worden. Mannen die dat lukt, zijn in staat hun innerlijke tegenstrijdigheden op te heffen en hoewel dit een algehele mentaliteitsverandering vergt en een totale omwenteling betekent in privĂ©- en beroepssfeer, is het resultaat volgens Badinter de inspanning meer dan waard. Dit boek geeft een heldere, doorwrochte en filosofisch getinte kijk op deze materie en is interessant voor wetenschappers en voor anderen die zich met identiteitsproblemen bezighouden.