Wat maakt het verschil?
Diversiteit in de seksuele gezondheid van LHBT’s. Een verkenning.
Uitgave Rutgers WPF, 2013, 62 blz.

Dit rapport biedt een overzicht van de huidige kennis van en inzichten in de seksuele gezondheidssituatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en Transgenders. Op verschillende terreinen zijn er bij LHBT’s seksuele en psychosociale gezondheidsachterstanden ten opzichte van de heteroseksuele bevolking in Nederland. Zo beleven zij hun seksualiteit gemiddeld minder positief, zijn ze vaker ontevreden of hebben vaker schuldgevoelens. Ook komen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele problemen vaker voor.
In dit rapport worden aanbevelingen gedaan en gepleit voor erkenning en aanpak van de gezondheidsachterstand de LHBT’s