Uit een oude jas vol stenen –De geboorte van een vrouw /Renate Stoute.
Uitgeverij Prometheus, 1999, 334 blz.

Renate Stoute werd geboren als man. Veertig jaar ontkende zij haar eigen identiteit en probeerde ze wanhopig te zijn wat er van haar verwacht werd. Tot ze zichzelf overwon en besloot haar loodzware, met stenen gevulde oude jas in te ruilen voor een nieuwe. We volgen de auteur vanaf het moment waarop zij haar waarheid begint te aanvaarden via de anderhalf jaar durende real life-test tot na de geslachtaanpassende operatie in 1996. In alle openheid en zonder valse sentimenten schrijft Renate over de schaamte, de pesterijen, de misverstanden. Hoewel aangemoedigd om te zwijgen, vertelt ze vrijmoedig over haar lichaam en haar liefdes. In uit een oude jas vol stenen belicht Stoute de geschiedenis van de hulpverlening aan transseksuelen in Nederland, de solidariteit, de desinteresse vanuit het feministische kamp, de coming out van transvrouwen en de langzaam veranderde houding van de buitenwereld. Maar bovenal vertelt ze de schrijnende geschiedenis van haar eigen identiteit. Want Renate Stoute wil geen pornografisch visioen, geen versleten cliché zijn Ze wil gekend zijn als mens, als transseksuele vrouw.
Dit is haar verhaal….