Transgenders en werk – een onderzoek naar de arbeidssituatie van Transgenders in Nederland en Vlaanderen / Paul (Paula) Vennix.
Uitgave Rutgers Nisso Group 2010. 170 blz.

Transgenders nemen in Nederland nog steeds een marginale plaats in. Hoewel er de laatste jaren toenemende aandacht voor is in de media, staat het onderzoek nog in de kinderschoenen, zeker als het gaat om de sociale en psychologische kanten van transgenderisme Een gelukkige uitzondering hierop is het onderzoek naar Transgenders en werk, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan. Op de hem kenmerkende zorgvuldige en bevlogen wijze heeft Paul Vennix uitgezocht met welke problemen Transgenders te kampen hebben op de werkvloer. Hij gaat in op het zoeken naar werk, het al dan niet op het werk uit de kast komen, daarbij behorende genderoverschrijnende expressie en de problemen d als. Hoe ingrijpend het is ,om op je werk niet jezelf te zijn bewijst een van de ( vele) citaten van een man geboren Transgender die aangeef al 27 jaar een beroep uit te oefenen dat niet past bij haar innerlijke gevoel. Op basis van de resultaten komt Paul Vennix tot een uitgebreid pakket aanbevelingen, die verder gaan dan alleen de arbeidssituatie. Gelijke behandeling in ruime zin, beeldvorming en het doorbreken van de man-vrouw dichotomie zijn evenzeer aandachtspunten in de strijd om de positie van Transgenders te verbeteren, op het werk en daarbuiten.
Aan het onderzoek hebben zowel Transgenders uit Nederland als uit Vlaanderen deelgenomen. Transgenderorganisaties uit Nederland en Vlaanderen hebben zich actief ingezet bij de werving van Transgenders. Zonder deze organisaties en de Transgenders was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Willy van Berloo.