Seksualiteit, relaties, hulpverlening /prof. Dr. Bierkens.
Uitgeverij Dekker & van de Vegt, 1992, 163 blz.

De laatste dertig jaar is er veel veranderd ten aanzien van de seksualiteit. Eén ding is gelijk gebleven; seks is bijna altijd en overal een zaak tussen twee personen. De grote aandacht voor het belang en de vrijheid van het individu hebben de belangstelling voor het relationele element van seksualiteit naar achteren geschoven. Het relatie-aspect neemt in dit boek een centrale plaats in. De grotere aanvaarding en de openheid hebben niet kunnen leiden tot een seksualiteit zonder problemen. Wel zijn de problemen beter zichtbaar geworden. Pas de laatste jaren blijkt hoe groot ze zijn en op hoe zo’n breed terrein ze zich afspelen. Er ligt een belangrijke taak voor de hulpverlening, vooral nu duidelijk is dat de gevolgen van veel problemen aanzienlijk ernstiger en blijvender zijn dan ooit werd vermoed.