Regenboogkinderen en –jongeren / Nanne Duffhues, Amela Habibovic .
Avans Hogeschool en Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof, 2010, 43 blz.

Genderdysforie bij kinderen en jongeren. Wat is de toegevoegde waarde van het lotgenotencontact t.a.v. de hulpverleningsvormen binnen Herlaarhof aan kinderen / adolescenten met genderdysforie en hoe moet dit lotgenotencontact inhoudelijk vormgegeven worden?

Dit onderzoek was gericht op kinderen en jongeren met genderdysforie en hun wensen en behoeften op het gebied van lotgenotencontact en de meerwaarde van lotgenotencontact naast de hulpverlening binnen Herlaarhof. Dit onderzoek hebben wij gedaan aan de hand van de volgende probleemstelling: Wat is de toegevoegde waarde van het lotgenotencontact ten aanzien van de hulpverleningsvormen binnen Herlaarhof aan kinderen/adolescenten met genderdysforie en hoe moet dit lotgenoten-contact inhoudelijk vormgegeven worden? Het onderzoek is gestart door het maken van het plan van aanpak, waarna wij literatuuronderzoek hebben uitgevoerd. Als onderzoeksmethode hebben we gekozen voor het surveyonderzoek waarbij de wensen en behoeften van de respondenten centraal stonden. Hierna hebben wij de onderzoeksgegevens gecodeerd en geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat er binnen Herlaarhof drie vormen van hulpverlening worden aangeboden aan deze doelgroep, namelijk Psycho-educatie, Kinderpsychotherapie en een Weerbaarheidtraining Rots en Water. Binnen deze hulpverlening hebben de cliënten met genderdysforie geen contact met elkaar, lotgenotencontact biedt dat wel. De positieve effecten van dit lotgenotencontact zijn onder andere; het krijgen van steun en begrip, het delen van ervaringen en tips wat leidt tot vergroting van de eigenwaarde, zelfredzaamheid en vermindering van de eenzaamheid. Daarnaast kan lotgenotencontact zorgen voor ondersteuning die plaats vindt tijdens de periode dat de jongere op de wachtlijst staat voor de hulpverlening, dit zorgt direct voor extra draagkracht. We kunnen concluderen dat de toegevoegde waarde van lotgenotencontact naast reguliere hulpverlening is dat het aansluit op de missende aspecten binnen de hulpverlening, het jongeren de kans geeft om zichzelf te zijn en dat ze op hun eigen manier aan hun ontwikkeling werken. Uit de enquête is gebleken dat er 13 respondenten uit Zuid-Nederland zijn die behoefte hebben aan contact. Deze respondenten gaven aan dat zij graag gesprekken gecombineerd met activiteiten als invulling van het contact, dat 1 keer per 2 weken plaatsvindt, zouden willen hebben. Voor de invulling is het gewenst om thema’s te bespreken, zoals geslachtsverandering, omgaan met jezelf en anderen, uiterlijk en relaties. Onze aanbeveling is dat er één keer in de twee maanden activiteiten aangeboden dienen te worden waarbij u kunt denken aan; • Spelletjes doen • Muziek maken/muziek luisteren • Tekenen/schilderen • Naar een park gaan • Vrienden en vriendinnendag • Sporten (zwemmen, dansen, bowlen) De nadruk binnen het lotgenotencontact ligt niet op het doen van activiteiten, maar juist op educatieve gesprekken waar kinderen en jongeren met genderdysforie hun kennis van de problematiek kunnen verbreden. Belangrijk is dat zij hierin hun gevoelens, gedachten en gedragingen ten aanzien van genderdysforie met elkaar kunnen delen. De activiteiten zijn een aanvulling op de gesprekken en zorgen dat lotgenoten ook op een ontspannen manier met elkaar in contact raken. Samenvattend kunnen we zeggen dat wij met dit onderzoek antwoord hebben gegeven op de onderzoeksvraag van de opdrachtgever. Het is de bedoeling dat de opdrachtgever onze conclusies en aanbevelingen gebruikt voor het opzetten van het lotgenotencontact.