Hormoontherapie bij transgenderisten en transseksuelen, man richting vrouw.-Dr. Kate Kira-versie, 5 mei 2005.

Deze brochure is bedoelt voor medici, met name huisartsen, die benaderd worden door een transgender cliënt en die meer dab basale informatie willen hebben over een verantwoorde hormoonbehandeling bij transgenderisten en of transseksuelen. Vooralsnog heeft deze tekst alleen betrekking op patiënten die oorspronkelijk als man op de wereld zijn gekomen. Het is niet de bedoeling om alle ins en outs van een hormoonbehandeling hier te beschrijven, dat is het veld van de endocrinoloog en of de gynaecoloog. In deze brochure wordt daarom waar nodig aangegeven wanneer er doorverwezen dient te worden naar een specialist.