Handboekje voor de transseksuele vrouw haar entourage en voor belangstellenden / Che Dansart.
Niet als papieren boek gepubliceerd.

Naar een dieper inzichtelijk begrip van de transitieweg van man naar vrouw.
Over de psychische beleving van transseksualiteit met speciale aandacht voor de verwevenheid van genderervaring met de beleving van seksualiteit en seksuele gerichtheid. Van vertwijfeling naar innerlijke kracht, eenheid en blijheid op onze weg en praktische wenken doorheen de transitie.

Transseksueel Che Dansart, nu vrouw, werd geboren als man; ze onderging een geslachtsoperatieliet en tijdens dat proces verzamelde ze een schat aan kennis en ervaring die ze neerpende in het boek HANDBOEKJE voor de transseksuele vrouw – haar entourage en voor belanghebbenden.

54 Jaren liep de Belgische transseksueel Che Dansart rond in een mannenlichaam. Een man die een carrière had opgebouwd, een redelijk bekend cineast. Toch wierp Che alles in de schaal om een vrouw te worden. “Als man was ik zogezegd wijs, gerespecteerd. Ik weet dat anderen het niet echt kunnen begrijpen. Maar transseksualiteit is iets dat aan je knaagt, als een onweerstaanbare drive waar je op een gegeven moment alles voor over hebt.”
Che: Dit boek is mijn manier om mijn belevingen toch nog door te geven aan andere transen – over de psychische aspecten van het transitieproces, zowel vanuit eigen inzichten als vanuit de vele waarnemingen die ze opdeed tijdens zelfhulp bij andere transen. Ook het seksuele verhaal komt aan bod, vooral dat van voor de transitie, want daar durven transseksuelen zich vaak niet over uitlaten.

“Ik wil weg uit de schijnwerpers en dit boek is mijn manier om mijn belevingen toch nog door te geven aan andere transen.” Vooral de inhoud is volgens de schrijfster anders dan alle andere boeken rond transseksualiteit. “Ik schrijf vooral over de psychische aspecten van het transitieproces, zowel vanuit eigen inzichten als vanuit de vele waarnemingen die ik opdeed tijdens zelfhulp bij andere transen. Ook het seksuele verhaal komt aan bod, vooral dat van voor de transitie, want daar durven transseksuelen zich vaak niet over uitlaten.”
De naam Che Dansart is een pseudoniem. De schrijfster gebruikt de schuilnaam omdat ze niet meer als transseksueel herkend wil worden. Na haar transitie wil ze door het leven stappen als gewone vrouw.
Haar handboek is gratis te downloaden als PDF.