De Kameleon/Paul Claes.
Uitgeverij de Bezige Bij, 2001, 238 blz.

Charles d’Éon, zoon van de opziener van de domeinen van Lodewijk XV, vertoont zich op een carnavalsbal verkleed als vrouw. Dit is de ouverture tot een glansrijke carrière als meester van de vermomming. d’Éon krijgt een gewichtige diplomatieke opdracht: Pruisen, Oostenrijk en Frankrijk koesteren elk de ambitie de Poolse troonpretendent te leveren. d’Éon gaat, vermomd als gezelschapsdame van de Russische Tsarina, de Franse zaak bepleiten. Hij slaagt in zijn missie, maar het succes stijgt hem naar het hoofd. Hij raakt verstrikt in een net van intriges en allianties tot er nog maar één uitweg overblijft: definitief de gedaante van een vrouw aan te nemen..
Hoofdpersoon en ik-figuur van dit boek is Charles d’Eon, afkomstig uit de lagere Franse adel van een halve eeuw voor de Franse Revolutie. Tegenwoordig zou men iemand als hem biseksueel noemen: hij voelt zich en leeft afwisselend als man en vrouw. Hij/zij vervult diplomatieke missies in Sint Petersburg en (vooral) Londen en beleeft daarbij vele avonturen, waaronder niet weinig amoureuze. In Engeland, waar hij uit de verte de Franse Revolutie meemaakt, moet hij ten slotte als vrouw gekleed zijn levenseinde afwachten. Dit gecompliceerde en nogal bizarre gegeven wordt door de auteur zodanig uitgewerkt dat tevens een vlotte schets van die belangrijke periode van de geschiedenis wordt gegeven. Fraai, soms (opzettelijk?) wat geaffecteerd van stijl, boeiend, virtuoos geschreven, zoals men mag verwachten van deze gerenommeerde schrijver en vertaler.