Transgenderisme is het gedragspatroon van een persoon die door het leven gaat als iemand van het andere dan zijn of haar biologische geslachtof een gedragspatroon dat balanceert tussen man en vrouw. De transgenderist heeft echter geen geslacht veranderende, operatieve ingreep gehad of vindt deze achteraf niet bepalend voor het gendergevoel; de meesten zijn de ingreep ook niet van plan, doch soms kan een gedeeltelijke verandering al plaatsvinden door hormoongebruik.
Dit kan komen door het zich bewust niet willen laten opereren of wanneer dit, door medische, emotionele, psychologische, maatschappelijke of financiële redenen, niet mogelijk of niet gewenst is.
Soms worden transgenderisten aangeduid als “crossdressers”. Maar bij crossdressing (Engels voor ‘kruiselings gekleed’ gaan) gaat het puur om de verkleding, zoals dit gebeurt in sommige volksgebruiken, zoals carnaval en hartjesdag.

In de brochure Travestie: een serieuze (nood)zaak introduceerde Paula Vennix voor het eerst de term transgenderist.
Tot voor kort werd alleen een onderscheid gemaakt tussen travestie en transseksualiteit.
Het kan echter zijn dat men zich zowel man als vrouw voelt of noch man noch vrouw.
Ook is het mogelijk dat men zich soms man en soms vrouw voelt.
Men past dan niet in de hokjes travestie en transseksualiteit en heeft het gevoel daar ergens tussenin te zitten. Daarom is het nodig voor deze groep een nieuw begrip in te voeren.
Wanneer de mannelijke en vrouwelijke identiteit ongeveer even sterk zijn, spreken we van transgenderisme en transgenderist.

Transgenderisten proberen het uiterlijk van een vrouw te imiteren door onder meer:

• zich te kleden in gangbare dameskleding
• gebruik van accessoires
• vrouwelijke haardracht
• gebruik van make-up

Zij doen dit meestal zonder dat collega’s, familie of ander bekenden dat weten.
Binnen hun relatie gebeurt het vaak stiekem. Maar heel vaak lukt het niet hun tweede leven voor hun partner verborgen te houden wat soms lijdt tot heftige emoties en zin sommige gevallen zelfs tot een echtscheiding.
Er zijn echter ook crossdressers die wel binnen hun relatie hun voorkeur kunnen beleven.
Veelal speelt het zich binnenshuis af, maar er zijn ook openbare gelegenheden maar men zich in zgn.
T-avonden vrijelijk als vrouw kunnen vertonen.

Op haar website geeft Bianca Holland veel nuttige informatie voor de beginnende crossdresser (transgenderist).