Crossdressers zijn mannen of vrouwen die zich kleden als iemand van het andere geslacht. De term is ontleend aan het
Engelse woord crossdressing (Engels voor ‘kruiselings gekleed’ gaan).
Bij crossdressing gaat het puur om de verkleding, zoals dit gebeurt in sommige volksgebruiken, zoals carnaval en hartjesdag.

De term crossdresser is (wordt) ook gebruikt voor transgenders die de behoefte hebben om af en toe even uit de dagelijkse genderrol te vallen,
maar zich prima voelen in hun mannen- of vrouwenlichaam en geen behoefte hebben aan geslachtsoperatie.
Beter is echter hiervoor de term transgenderisten te gebruiken.
Bij echte crossdressers speelt seksuele geaardheid geen rol.

In het verleden kwam crossdressing bij mannen of vrouwen voor om een mannenberoep te kunnen uitoefenen,
bijvoorbeeld om zich als matroos tekunnen aanmonsteren op een schip of om als soldaat in dienst te kunnen gaan bij het leger.
Bekende voorbeelden hiervan zijn: Aal de Dragonder en Catalina de Erauso Pérez de Galárraga (1592-1650).

Het oudste voorbeeld is misschien wel farao Hatsjepsoet (ca. 1479 v.Chr. – 1458 v.Chr.)
die om haar functie te kunnen bekleden werd afgebeeld met mannelijk bovenlichaam en/of mannenkleding en zelfs met de ceremoniële baard.

Crossdressing kwam ook in de theaterwereld, waar mannen vrouwenrollen of vrouwen mannenrollen moesten spelen.